Foto: UHH/Kursun

Sie sind hier:UHH > Rechtswissenschaft > Die Fakultät > Professuren > Lehrstuhl Prof. Armgardt > Forschungsprogramm > Legal Logic, Computational Law & AI (LLCA)